Συνελεύσεις και Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

Συνελεύσεις:

165η/27-09-2017
166η/01-11-2017
167η/22-11-2017

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης: 

101η/27-09-2017
102η/01-11-2017
103η/22-11-2017

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

Συνελεύσεις: 

154η/14-9-2016
155η/12-10-2016
156η/09-11-2016
157η/07-12-2016
158η/08-02-2017
159η/15-02-2017
160η/01-03-2017
161η/08-03-2017
162η/26-04-2016
163η/24-05-2017
164η /14-06-2017

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης: 

91η/ 14-9-2016
92η/12-10-2016
93η/09-11-2016
94η/07-12-2016
95η/15-02-2017
96η/01-03-2017
97η/08-03-2017
98η /26-04-2017
99η /24-05-2017
100η /14-06-2017

 

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

Συνελεύσεις:

146η/10-09-2015
147η/09-12-2015
148η/20-01-2016
149η/16-02-2016
150η/23-03-2016
151η/20-04-2016
152η/25-05-2016
153η/10-06-2016

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης:

83η/10-09-2015
84η/09-12-2015
85η/20-01-2016
86η/16-02-2016
87η/23-03-2016
88η/20-04-2016
89η/25-05-2016
90η/10-06-2016

 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

Συνελεύσεις:

138η/17-9-2014
139η/19-11-2014
140η/10-12-2014 αρχική ημερομηνία, πραγματοποιήθηκε 11-12-2014
141η/ 21-01-2015
142η/ 04-03-2015
143η/01-04-2015
144η/13-05-2015
145η/25-06-2015

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης:

75η Ειδικής Σύνθεσης/17-9-2014
76η Ειδικής Σύνθεσης/19-11-2014
77η Ειδικής Σύνθεσης/ 10-12-2014 αρχική ημερομηνία, πραγματοποιήθηκε 11-12-2014
78η Ειδικής Σύνθεσης/ 21-01-2015
79η Ειδικής Σύνθεσης/ 04-03-2015
80η Ειδικής Σύνθεσης/01-04-2015
81η Ειδικής Σύνθεσης/13-05-2015
82η Ειδικής Σύνθεσης/25-06-2015

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

Συνελεύσεις:

Έκτακτη από 23-9-2013
128η/5-11-2013
129η/11-12-2013
130η/29-1-2014
131η/20-2-2014
132η/12-3-2014
133η/9-4-2014
134η/14-5-2014
135η/28-5-2014
136η/11-6-2014
137η/20-6-2014

Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης:

72η Ειδικής Σύνθεσης/25-5-2014
73η Ειδικής Σύνθεσης /11-6-2014
74η Ειδικής Σύνθεσης/11-6-2014

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.